• Thương hiệu 1
  • Thương hiệu 2
  • Thương hiệu 3
  • Thương hiệu 4
  • Thương hiệu 5
  • Thương hiệu 6
  • Thương hiệu 7
Đăng ký Email nhận tin khuyến mãi
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i7-4510U
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i7-4510U
Model: 5941-8118
14,322,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Model: 5942-3998
13,020,000 VNĐ
Notebook Asus K455LA/ i3-4030U/ DB
Notebook Asus K455LA/ i3-4030U/ DB
Model: K455LA-WX071D
8,190,000 VNĐ
Sale-lnv Mở lộc khai xuân Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Model: 5943-9849
9,513,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U/ 1VR
Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U/ 1VR
Model: K9R20PA
13,251,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP ProBook 440 G2/ i5-4210U/ 1VR
Notebook HP ProBook 440 G2/ i5-4210U/ 1VR
Model: K9R17PA
12,936,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Model: K5A88PA
11,172,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350/ i3-4005U
Notebook HP 350/ i3-4005U
Model: G6G24PA
8,757,000 VNĐ
Sale-lnv Mở lộc khai xuân Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Model: 5943-9849
9,513,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Model: K5A88PA
11,172,000 VNĐ
Notebook Lenovo G5070/ i3-4030U
Notebook Lenovo G5070/ i3-4030U
Model: 5943-2270
7,665,000 VNĐ
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
Model: J7V41PA
13,482,000 VNĐ
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
Model: J7V40PA
12,201,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Model: 5940-9051
5,670,000 VNĐ
Notebook Asus A550LN/ i7-4500U
Notebook Asus A550LN/ i7-4500U
Model: A550LN-XO179D
14,175,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad X250/ i5-5200U
Notebook Lenovo ThinkPad X250/ i5-5200U
Model: 20CLA009VA
19,866,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad X250/ i7-5600U
Notebook Lenovo ThinkPad X250/ i7-5600U
Model: 20CLA00BVA
25,158,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP Probook 450 G2/ i7-4510U/ 1VR
Notebook HP Probook 450 G2/ i7-4510U/ 1VR
Model: K9R21PA
18,396,000 VNĐ
Notebook HP Envy 15 - K211TX/ i7-5500U
Notebook HP Envy 15 - K211TX/ i7-5500U
Model: L1J71PA
20,034,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M
Model: 20AWA17-2VA
19,635,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M/ W7
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M/ W7
Model: 20AWA16JVN
22,890,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad X240/ i7-4600U/ Touch
Notebook Lenovo ThinkPad X240/ i7-4600U/ Touch
Model: 20AMA36JVN
33,852,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 248/ i5-4210U
Notebook HP 248/ i5-4210U
Model: K3Y04PA
10,773,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Model: K5A88PA
11,172,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350/ i3-4005U
Notebook HP 350/ i3-4005U
Model: G6G24PA
8,757,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i7-4510U
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i7-4510U
Model: 5941-8118
14,322,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Model: 5942-3998
13,020,000 VNĐ
Sale-lnv Mở lộc khai xuân Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Model: 5943-9849
9,513,000 VNĐ
Notebook Lenovo G510
Notebook Lenovo G510
Model: 5939-7789
7,161,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Model: 5940-9051
5,670,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U
Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U
Model: K9R22PA
12,138,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U/ 1VR
Notebook HP Probook 450 G2/ i5-4210U/ 1VR
Model: K9R20PA
13,251,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP ProBook 440 G2/ i5-4210U/ 1VR
Notebook HP ProBook 440 G2/ i5-4210U/ 1VR
Model: K9R17PA
12,936,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 248/ i3-4005U
Notebook HP 248/ i3-4005U
Model: K8Z69PA
8,820,000 VNĐ
Notebook HP Envy 15/ i5-4210U
Notebook HP Envy 15/ i5-4210U
Model: K2N60PA
16,422,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 248/ i5-4210U
Notebook HP 248/ i5-4210U
Model: K3Y04PA
10,773,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350/ i3-4005U
Notebook HP 350/ i3-4005U
Model: G6G24PA
8,757,000 VNĐ
Sale-hp-X4000 Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Notebook HP 350 /i5-4210U/ 1VR
Model: K5A88PA
11,172,000 VNĐ
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
Model: J7V40PA
12,201,000 VNĐ
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
HP ProBook 450 G1/ i5-4210M
Model: J7V41PA
13,482,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i5-4210U/ 4VR
Model: 5942-3998
13,020,000 VNĐ
Sale-lnv Mở lộc khai xuân Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR
Model: 5943-9849
9,513,000 VNĐ
Sale-lnv Mở lộc khai xuân Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR/ W8
Notebook Lenovo IdeaPad Z4070/ i3-4030U/ 2VR/ W8
Model: 5943-6183
10,206,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad Z5070/ i3-4030U
Notebook Lenovo IdeaPad Z5070/ i3-4030U
Model: 5944-1532
9,723,000 VNĐ
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M
Notebook Lenovo ThinkPad T440p/ i5-4210M
Model: 20AWA17-2VA
19,635,000 VNĐ
Notebook Lenovo G5070/ i5-4210U
Notebook Lenovo G5070/ i5-4210U
Model: 5942-3773
10,731,000 VNĐ
Notebook Lenovo G5070/ i3-4030U
Notebook Lenovo G5070/ i3-4030U
Model: 5943-2270
7,665,000 VNĐ
Notebook Lenovo G4070/ i3-4030U
Notebook Lenovo G4070/ i3-4030U
Model: 5942-3768
7,602,000 VNĐ
Notebook Lenovo G510
Notebook Lenovo G510
Model: 5939-6565
8,211,000 VNĐ
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Notebook Lenovo IdeaPad S410p/ 3556U 1.7GHz
Model: 5940-9051
5,670,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 14 3443/ 5200U/ W8
Notebook Dell Inspiron 14 3443/ 5200U/ W8
Model: 70055065
12,348,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 14 3443/ 5200U
Notebook Dell Inspiron 14 3443/ 5200U
Model: 70055103
11,193,000 VNĐ
Notebook Dell Vostro 14 3458/ i3-4005U
Notebook Dell Vostro 14 3458/ i3-4005U
Model: 70057802
8,862,000 VNĐ
Notebook Dell Vostro 5470/ i5-4210U
Notebook Dell Vostro 5470/ i5-4210U
Model: 70044443
14,112,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 15 3543/ i5-5200U
Notebook Dell Inspiron 15 3543/ i5-5200U
Model: 70055106
12,054,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 14 N3442/ i5-4210U/ W8
Notebook Dell Inspiron 14 N3442/ i5-4210U/ W8
Model: 70052850
11,970,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 15 N3542/ i5-4210U
Notebook Dell Inspiron 15 N3542/ i5-4210U
Model: 70044438
12,327,000 VNĐ
Notebook Dell Inspiron 15 N3542/ i5-4210U
Notebook Dell Inspiron 15 N3542/ i5-4210U
Model: 70044436
11,865,000 VNĐ
Notebook Dell Vostro 5470/ i7-4510U
Notebook Dell Vostro 5470/ i7-4510U
Model: 70044444
15,456,000 VNĐ
Notebook Asus X453MA/ N2830/ W8
Notebook Asus X453MA/ N2830/ W8
Model: X453MA-BING-WX180B
5,544,000 VNĐ
Notebook Asus TP550LA/ i3-4010U/ Touch
Notebook Asus TP550LA/ i3-4010U/ Touch
Model: TP550LD-CJ040H
9,240,000 VNĐ
Notebook Asus X452LDV/ i5-4210U
Notebook Asus X452LDV/ i5-4210U
Model: X452LAV-VX224D
10,080,000 VNĐ
Notebook Asus X452LDV/ i3-4030U/ 1VR
Notebook Asus X452LDV/ i3-4030U/ 1VR
Model: X452LDV-VX291D
8,988,000 VNĐ
Notebook Asus K551LA/ i5-4210U
Notebook Asus K551LA/ i5-4210U
Model: K551LA-XX235D
11,256,000 VNĐ
Notebook Asus P550LN/ i7-4500U
Notebook Asus P550LN/ i7-4500U
Model: P550LN-XO204D
14,238,000 VNĐ
Notebook Asus K450LDV/ i5-4210U
Notebook Asus K450LDV/ i5-4210U
Model: K450LDV-WX184D
11,655,000 VNĐ
Notebook Asus X452LDV
Notebook Asus X452LDV
Model: X452LDV-VX269D
10,332,000 VNĐ
Notebook Asus P550LNV/ i5-4210U
Notebook Asus P550LNV/ i5-4210U
Model: P550LNV-XO219D
11,424,000 VNĐ
Notebook Asus A550LN/ i7-4500U
Notebook Asus A550LN/ i7-4500U
Model: A550LN-XO179D
14,175,000 VNĐ
Copyright © 2000 - 2013 TuanThanh Informatics Co., Ltd. All Rights Reserved
Địa chỉ: Số 5, lô 12B Khu đô thị mới Trung Yên - Phố Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: +84(4) 37366768 Fax: +84(4) 37366726
E-mail: sales@tuanthanh.com.vn

share 1share 2share 3 share 4share 5
 
Bộ phận kinh doanh
Nguyễn Đức Việt
0989 128 901
Lương Thị Vân
0983 211 299
Bùi Lan Anh
0983 213 861
Phan Thị Tiệp
0123 484 8589
Nguyễn Như Trung
0903 409 808
Ngô Thanh Minh
0946 868 655
Hoàng Hải Linh
0942 791 982
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
Nguyễn Hồng Sơn
0912 009 050
Bộ phận bảo hành
Nguyễn Văn Việt
0936 829 297